تبلیغات

اللهم عجل الولیک الفرج 

ندای وظیفه
ندای وظیفه |      صفحه اصلی تماس با ما عناوین مطالب پروفایل
جستجو کنید.
علمای شیعه
آیت الله سیستانی

آیت الله خامنه ای

آیت الله وحید خراسانی

آیت الله شبیری زنجانی

آیت الله صافی گلپایگانی

آیت الله مکارم شیرازی

امکانات وب
محل قرار گرفتن کد های وب
بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم (1)

**بیایید تعالیم دینی مان را یک بار مرور کنیم / هفته ای ماهی سالی یک بار وقت خود را برای این کار اختصاص بدهیم//که واجب و ضروری است**


روایت مفصلى از امام بزرگوار، ابو الحسن على بن موسى الرضا (ع) در این زمینه‏ آمده است

 
بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم (1)

**بیایید تعالیم دینی مان را یک بار مرور کنیم / هفته ای ماهی سالی یک بار وقت خود را برای این کار اختصاص بدهیم//که واجب و ضروری است**


روایت مفصلى از امام بزرگوار، ابو الحسن على بن موسى الرضا (ع) در این زمینه‏ آمده است
**(پاسخ آن حضرت به سؤالات مأمون در باره كلیات شریعت اسلام)**

گویند مأمون، فضل بن سهل معروف به (ذو الریاستین) را خدمت امام رضا (ع) فرستاد و پیام داد: دوست دارم حلال و حرام، واجبات و مستحبات اسلام را برایم جمع‏آورى كنید كه شما حجت خدا بر خلقید و معدن علم، حضرت قلمدان و كاغذى طلبید (2) و به فضل فرمود: بنویس:

بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم
كافى است **شهادت دهیم**، خدائى جز خدا نیست، یگانه و پناه نیازمندان است،
همسر و فرزندى نگرفته، قائم به ذات و پاینده، شنوا، توانا، پایدار، جاوید و نور است

عالمى است بى‏ جهل، قادرى است بى‏ عجز، توانگرى است بى‏ نیاز، عادلى است بى‏ ستم، همه چیز را آفریده، چیزى همانندش نیست. نه شبیه دارد، نه ضد، نه مثل و نه همتا.


**(شهادت دهیم كه)** محمد (ص) بنده و پیامبر، امین و برگزیده او از میان خلق است. سرور پیغمبران مرسل، خاتم پیغمبران و افضل جهانیان است، پس از او پیامبرى نیست، آیینش تغییر و تبدیل نپذیرد، هر چه از جانب خدا آورده همه حق واضح است، او و جمع پیغمبران مرسل و غیر مرسل گذشته، و كلیه حجتهاى خدا را تصدیق داریم، كتاب راستگویش را تصدیق مى‏كنیم، (كتابى كه) باطل از پیش رو و پشت سر در آن راه ندارد، فرستاده خداوند حكیم ستوده است، كتابى است نگهبان و نگهدار همه كتابها از آغاز تا انجام همه حق است، بمحكم و متشابه، خاص و عام، وعد و وعید، ناسخ و منسوخ، و اخبارش همه، ایمان داریم، هیچ كس نتواند همانندش آورد.


راهنما و حجت پس از پیغمبر (ص): امیر مؤمنان، و متصدى امور مسلمانان، و سخنگوى قرآن و عالم به احكام آن، برادر و جانشین و وصى پیغمبر (ص) كه نسبت به او چون هارون نسبت به حضرت موسى بود، یعنى على بن ابى طالب (ع) است امیر مؤمنان، امام پرهیزگاران، و پیشرو روشن جبینان دست و پا سفید (كه اعضاى وضویشان در قیامت مى‏ درخشد) پادشاه مؤمنان و افضل اوصیاى پیغمبران.

و پس از او حسن و حسین و امامان دیگر یكى پس از دیگرى تا امروز، نسل پیغمبر و داناترین مردم به كتاب و سنت و عادلترین همه در قضاوت، و سزاوارترین خلق به امامت، در هر عصر و دوران. و آنان دستگیره محكم و پیشوایان هدایت، و حجت بر اهل جهانند تا وقتى كه خداوند وارث زمین و اهل زمین گردد، و او بهترین وارثان است، هر كه با آنان مخالفت كند گمراه و گمراه ‏كننده و تارك حق و هدایت است، امامان تبیین‏ كننده حق، و سخنگوى پیغمبر (ص) با بیانند، هر كه آنها را به نام خود و پدرانشان نشناسد، و ولایت (و رهبرى) آنها را نپذیرد و بمیرد به روش جاهلیت مرده،   


و از (برنامه‏ هاى) دین آنها: پارسائى، پاكدامنى، راستى، شایستگى، كوشش، اداى امانت به نیك و بد، طول سجود، شب بیدارى، خوددارى از حرامها، انتظار فرج با صبر، حسن مجالست، و خوش همسایگى، احسان، بى‏ آزارى، گشاده ‏روئى، خیرخواهى، ترحم به حال مؤمنان است،

**وضو**

و وضو چنان كه خدا در كتابش دستور داده عبارت است از شستن صورت و دستها، مسح سر و پاها، یك بار (شستن) واجب، بار دوم شادابى است، و هر كه (بار سوم را) بیفزاید گنهكار است و اجرى ندارد، وضو را جز باد، بول، غایط، خواب، و جنابت، چیزى باطل نمى‏كند، هر كه روى كفش (به روش سنیان) مسح كند با خدا و پیغمبر و قرآن مخالفت كرده، و وضویش باطل است، زیرا حضرت على (ع) در باره مسح روى كفش با دیگران مخالفت كرد. عمر گفت: من دیدم پیغمبر چنین مسح مى‏كرد. فرمود: پیش از نزول سوره مائده (كه دستور وضو را بیان كرده) یا بعد؟ گفت: نمى‏ دانم. فرمود: ولى من مى ‏دانم، پیغمبر (ص) پس از نزول این سوره دیگر بر كفش مسح نكرد.


**غسل**

(2) غسل جنابت، احتلام، حیض، و مس میت واجب است، و غسل جمعه، عید فطر، و قربان و براى ورود به مكه و مدینه، و زیارت، احرام، و روز عرفه و شب اول و نوزده، و بیست و یك و بیست و سه رمضان مستحب است.

**نماز*
(3) و نماز واجب: ظهر چهار ركعت، عصر چهار ركعت، مغرب سه ركعت، عشا چهار ركعت و صبح دو ركعت، این هفده ركعت، و نماز مستحب سى و چهار ركعت است: هشت ركعت پیش از ظهر، هشت ركعت بعد از ظهر، چهار ركعت بعد از مغرب، و دو ركعت نشسته بعد از عشا كه یك ركعت محسوب است، هشت ركعت هنگام سحر، سه ركعت «وتر» (كه دو ركعتش به نام «شفع» و یكى به نام وتر است) و دو ركعت هم پس از وتر (نافله صبح).

نماز باید اول وقت خوانده شود، جماعت هر ركعتى دو هزار ركعت ثواب دارد، پشت سر بد عمل، نماز نگزار، و جز به اهل «ولایت» (شیعه) اقتدا نكن، در پوست مردار و درنده نماز نخوان، نماز در سفر هشت فرسخ، چهار فرسخ رفتن، و چهار فرسخ بازگشتن: دوازده میل، شكسته است، و هر گاه نماز شكسته شد روزه را هم باید خورد، قنوت در چهار نماز است، صبح، مغرب، عشا، و نماز جمعه، و نمازهاى ظهر

(گویا نماز مغرب و عشا یكى بحساب آمده و ظهر و عصر هم یكى و اختصاص قنوت به این نمازها بمعناى شدت استحباب است و گر نه طبق روایات دیگر در هر نماز واجب یا مستحب قنوت سنت است)

 و كلیه قنوتها پیش از ركوع بعد از قرائت است، نماز میت پنج تكبیر دارد و سلام ندارد، چه سلام در نمازى است كه ركوع و سجود داشته باشد، و نماز میت ندارد.قبر را باید چهار گوش و مسطح ساخت نه گرده ماهى،


و بسم اللَّه سوره حمد، در نماز بلند خوانده مى ‏شود.

**زکات**
(1) زكات واجب از هر دویست درهم نقره پنج درهم است، كمتر از این زكات ندارد، و بالاتر از این هر چهل درهم یك درهم، و كمتر از چهل زكات ندارد، و تا سال نگذرد واجب نمى‏شود، زكات را جز به شیعه نباید داد، زكات هر بیست دینار طلا نیم دینار است، خمس در همه مال و یك مرتبه واجب است (بر خلاف زكات كه هر ساله است) زكات گندم، جو، خرما، كشمش و كلیه حبوبات چون به پنج وسق (به تفسیرى كه خواهد آمد) برسد یك دهم است اگر از آب روان (چون رودخانه و نهر و باران) مشروب شود، و یك بیستم اگر از چاه آبیارى شود، و در این حكم فقیر و ثروتمند فرق ندارد و از حبوبات یكى دو مشت زكات باید داد، زیرا خدا كسى را بیش از گنجایش تكلیف نكند و بار بیش از طاقت به دوش كسى نگذارد، (حكم زكات در گندم، جو، خرما و كشمش وجوبى است و در حبوبات دیگر استحبابى، و شاید یك مشت و دو مشت براى كسى باشد كه نخواهد به آن وظیفه عمل كند كه این مستحب درجه دوم مى‏شود) و وسق شصت صاع است و هر صاع شش رطل (مدنى) و هر رطل (مدنى) چهار مد و هر مد بر حسب رطل عراقى دو رطل و ربع است، و حضرت صادق (ع) فرموده: نه «رطل» عراقى و شش رطل مدنى است (صاع حدود سه كیلوگرم است و پنج وسق اندكى كمتر از نهصد كیلوگرم مى‏شود).
زكات فطره بر هر فرد كوچك و بزرگ، آزاد و برده، واجب است، نیم صاع گندم یا یك صاع خرما یا كشمش (و به نقل كتاب عیون از گندم، جو، خرما، و كشمش یك صاع و این نقل صحیحتر بنظر مى‏رسد كه بر حسب سایر روایات هم فرقى در مقدار بین گندم و چیزهاى دیگر نیست) و بغیر شیعه نتوان داد چون جزء صدقات واجب است.(2) اگر حیض ده روز است و اقلش سه روز، زن مستحاضه باید غسل كند و نماز بگزارد، اما حائض نماز نمى ‏خواند، قضا هم ندارد و روزه نمى‏گیرد و قضا دارد.


**روزه**
(1) روزه ماه رمضان با دیدن ماه رمضان شروع و با دیدن ماه شوال ختم مى‏شود، نمازهاى مستحب شبهاى رمضان (همانند نمازهاى مستحب دیگر) به جماعت خوانده نمى‏ شود (این بدعت را خلیفه دوم نهاد). در هر ماه سه روز، روزه مستحب است، از هر ده روز یك روز بدین ترتیب: دهه اول پنجشنبه، دهه دوم چهارشنبه، و دهه آخر پنجشنبه، روزه ماه شعبان خوب و سنت است، پیغمبر (ص) فرموده: شعبان ماه من است و رمضان ماه خدا، قضاى ماه رمضان را پیاپى هم نگیرى كافى است.

**حج**
(2) حج خانه خدا براى هر كه بدان راه یابد واجب است، و راه: توشه و مركب است، و حج (براى مردم دور دست) جز بصورت «تمتع» جایز نیست، و حج «قران» و «افراد» (بتفصیلى كه در فقه بیان شده) كه سنیان بجان آورند جایز نیست. احرام قبل از میقات مشروع نیست، خداوند فرموده: «حج و عمره را براى خدا بپایان رسانید.» (بقره: 196).

(استشهاد به آیه براى حج تمتع است، نه براى احرام قبل از میقات) در قربانى، حیوان «اخته» (خایه كشیده) جایز نیست، چون ناقص است، ولى خایه پیچانده جایز است.


**جهاد**

(3) جهاد در ركاب حاكم عادل واجب است، و هر كه براى دفاع از مال، و متاع و جانش بجنگد و كشته شود شهید است. كشتن هیچ كافر در جاى تقیه جایز نیست، جز اینكه او قاتل یا یاغى باشد، و قتلش خطر جانى نداشته باشد، خوردن مال مردم مخالف یا غیر مخالف جایز نیست، تقیه در منطقه تقیه (یعنى جایى كه قدرت دشمن حاكم است و نیروى مقابله نیست) واجب است كسى كه (در برابر دشمن) براى دفع ظلم از خود سوگند یاد كند و تخلف نماید كفاره ندارد.


**طلاق**

(4) طلاق باید طبق سنت و گفتار خداى «عز و جل» و سنت پیغمبر (ص) باشد، طلاق بر خلاف سنت صحیح نیست، هر طلاقى كه مخالف قرآن باشد طلاق نیست، چنان كه ازدواج مخالف سنت هم ازدواج نیست. بیش از چهار زن آزاد در یك زمان نتوان گرفت، اگر زنى را طبق سنت سه بار طلاق دادند تا شوهر دیگر نكند (و طلاق نگیرد به شوهر اول) حلال نیست، على (ع) فرموده: از زنان سه طلاقه اجتناب كنید كه شوهر دارند.


(5) و (نیز از شرایع دین است:) صلوات بر پیغمبر (ص) همه جا هنگام ریاح‏  و عطسه و غیره.
(6) و دوستى خدا و دوستانش و دشمنى دشمنان آنها و بیزارى از آنان و رهبرانشان.

______________________________
(1) كلمه ریاح اگر صحیح باشد بمعناى باد است ولى چندان بى‏ مناسب بنظر مى‏ رسد كه باید مطمئن به تحریف بود و شاید چنان كه در روایت دیگرى هم هست (عند الذبائح) بوده یعنى وقت سر بریدن حیوان، و كلمه ذبایح با ریاح كاملا قابل اشتباه است.(7) و نیكى به پدر و مادر گرچه مشرك باشند، البته از آنها اطاعت نكن ولى در دنیا بخوبى با آنان‏ معاشرت كن كه خدا فرموده: «از من و پدر و مادرت سپاس بگزار، بازگشت بسوى من است و اگر تو را وادارند كه چیزى را كه نمى‏ دانى (و معتقد نیستى) با من شریك سازى اطاعتشان نكن.» (لقمان: 15- 14).

امیر المؤمنین (ع) فرماید: نه براى آنها نماز مى‏ خواندند، نه روزه مى‏ گرفتند، بلكه بر خلاف دستور خدا امر مى‏ كردند و اینان اطاعت مى‏ كردند (ظاهرا حدیث در باره اهل كتاب است كه قرآن فرموده: علما و احبار و رهبانشان را بخدائى گرفتند)

سپس فرماید: از پیغمبر (ص) شنیدم كه هر كه از مخلوقى در غیر طاعت خدا (یعنى در معصیت خدا) اطاعت كند كافر شده، و خداى دیگر انتخاب كرده.(1) سر بریدن بره تو دلى به سر بریدن مادر است (اگر سر مادر را بریدند و بره در آن حال مرد حلال است).

(2) گناهان پیامبران (كه در قرآن اشاره شد) كارهائى كوچك و جزئى بوده كه به احترام مقام نبوتشان بخشوده شده.

(3) ارث چنان است كه خدا دستور داده: عول‏  ندارد، و با وجود پدر و مادر و اولاد هیچ كس جز شوهر یا زن ارث نمى‏برد، و كسى كه سهم معین در ارث دارد سزاوارتر است از آن كه سهم ندارد و «عصبه»  از دین خدا نیست.

(4) عقیقه (قربانى) براى نوزاد، پسر و دختر روز هفتم در آن روز سرش را مى‏ تراشند و نامگذارى مى‏ كنند، و هم وزن موى پسر طلا یا نقره صدقه مى‏ دهند.


(5) كارهاى بندگان مخلوق است اما خلق «تقدیر» (كه اراده بنده هم در آن مؤثر است) نه خلق (تكوین) (كه بصورت اجبار باشد همانند مخلوقات دیگر) نه قائل به «جبر» باش، نه «تفویض». خداى عز و جل بیگناه را به جرم گنهكار و فرزندان و كودكان را به جرم پدران، مجازات نفرماید،

او خود فرموده: «هیچ كس بار گناه دیگرى را به دوش نكشد.» (انعام:
164 و هكذا).

«و انسان جز (حاصل) سعى و كوشش خود حظ و بهره‏اى ندارد.» (نجم:
39).

و خدا مى‏ آمرزد و ستم نمى‏ كند. خدا اطاعت كسى را كه مى ‏داند بر بندگان ستم مى‏ كند و گمراهشان مى‏ سازد، بر آنها واجب نخواهد كرد، و آن بنده را كه مى‏ داند كافر مى‏شود و شیطان را بجاى او مى‏ پرستد، به پیامبرى انتخاب نمى‏ كند و نمى‏ گزیند.

اسلام غیر از ایمان است، هر مؤمن مسلمان است، و هر مسلمان مؤمن نیست.

**دزد به هنگام دزدى ایمان ندارد، شرابخوار در حال شرب خمر ایمان ندارد، هیچ مؤمن در حال ایمان خونى را كه خدا حرام كرده نریزد، آنها كه حد مى ‏خورند نه مؤمنند نه كافر**، خداوند مؤمنى را كه وعده بهشت و خلود در آن داده به دوزخ نبرد، و آن كه بر اثر نفاق یا فسق یا گناه بزرگى مستوجب آتش باشد نه با مؤمنان محشور شود، و نه از آنها باشد،


جهنم جز كافران را فرا نگیرد، هر گناهى كه بر اثر ادامه صاحبش را به جهنم كشد، فسق است، و هر كه شرك آورد یا نفاق كند یا گناه بزرگى مرتكب شود فاسق است، و شفاعت براى شفاعت خواهان است، امر بمعروف‏
______________________________
(1) عول عبارت است از كمبود ارث از مقدار سهام، و كم كردن از سهام همه به نسبت، مثل اینكه وارث شوهر باشد كه نصف مى‏برد و دو خواهر پدرى كه دو سوم مى‏برند و قهرا ارث به مقدار یك هفتم كم مى‏آید و اهل سنت مى‏گویند این مقدار به نسبت 2/ 1 3/ 2 از همه كسر مى‏شود، و ائمه علیهم السلام فرموده‏اند تنها از خواهرها كسر مى‏شود به تفصیلى كه در فقه بیان شده است.
(2) «تعصیب» عبارت است از زیاد آمدن ارث از سهام، عكس «عول» كه باز به قول اهل سنت مازادش بین برادران و عموها و فرزندانشان تقسیم مى‏شود، و به فرموده اهل بیت (ع) به طبقات مخصوصى از همان ورثه مانند دختران و خواهران بر مى‏گردد و مسأله عول و تعصیب یكى از مسائل مهم اختلاف دو فقه است.

و نهى از منكر با زبان واجب است.

(1) ایمان، انجام واجبات و ترك محرمات، و اعتقاد قلبى، و اقرار به زبان و عمل با اعضاى بدن است.

(2) تكبیرها (ى مخصوص) در عید قربان پس از ده نماز است كه از نماز ظهر روز عید آغاز مى‏ گردد و در عید فطر پس از پنج نماز كه از نماز مغرب شب عید شروع مى ‏شود.


(3) زن پس از وضع حمل بیش از بیست روز حق ترك نماز ندارد. اگر زودتر پاك شد نماز مى‏خواند و گر نه تا بیست روز نماز نمى‏ گزارد، سپس باید غسل كند و با رعایت وظائف «استحاضه» به نماز پردازد. (و نیز از شرائع اسلام)

ایمان به عذاب قبر، منكر، نكیر، زنده شدن پس از مرگ، حساب، میزان، و صراط، بیزارى از پیشوایان (و پرچمداران) ضلالت، دوستى و اطاعت دوستان خدا،


***احکام خوردنی ها و نوشیدنی ها:**

تحریم شراب چه كم، چه زیاد، و هر مست‏ كننده شراب است، و هر چه زیادش مستى آرد، اندكش نیز حرام است و مضطر نباید شراب بنوشد كه قاتل او است،

و تحریم گوشت هر درنده‏اى كه دندان نیش دارد، و هر پرنده چنگال‏دار، و سپرز كه خون است، و جرى (نوعى مارماهى دراز و بى‏پولك) و طافى (نوعى دیگر مارماهى كه در آب مى‏ میرد، و مرده‏اش بر سطح آب مى ‏آید) و مارماهى، و «زمیر» (نوعى مارماهى خاردار) و هر ماهى بى‏ پولك، و هر پرنده بى ‏چینه‏ دان و تخم مرغها هر گونه كه دو طرفش متفاوت باشد حلال، و هر نوع كه دو طرفش مساوى باشد حرام است.**گناهان کبیره**

و اجتناب از گناهان كبیره یعنى:
ریختن خونى كه خدا حرام كرده،
شرابخوارى،
آزار پدر و مادر،
فرار از جنگ،
خوردن مال یتیمان به ظلم،
خوردن مردار، خون، گوشت خوك، و هر حیوانى كه نام غیر خدا هنگام سر بریدنش برده شود، در غیر ضرورت،
ربا و مال حرام پس از معلوم شدن
قمار،
كم‏فروشى،
تهمت به زنان پاك، زنا، لواط،
شهادت دروغ،
قطع طمع از لطف خدا،
ایمنى از مكر خدا،
ناامیدى از رحمت خدا
(یأس از روح خدا، و قنوط از رحمت خدا ظاهرا یك معنى دارد و اختلاف در تعبیر است، و فرقهاى تكلفى چنان نیست كه تعدد حقیقى آورد، و تكرار در اینجا یا تأكید است یا اشتباه نقل و خدا داناتر است).

همكارى با ستمگران، و اعتماد بر آنان،
سوگند دروغ،
حبس حقوق مردم بدون عسرت،
 تكبر،
كفر،
اسراف، تبذیر،
خیانت،
كتمان شهادت،
سرگرمیهائى چون آواز و ساز كه یاد خدا را از دل مى‏ برد،
اصرار بر گناهان كوچك،
این بود اصول دین

و الحمد للَّه رب العالمین و صلى اللَّه على نبیه و آله و سلم تسلیما.طبقه بندی: اصول دین، تربیتی،
[ شنبه 20 اردیبهشت 1393 ] [ 11:28 ق.ظ ] [ محمدرضا فیروزی ]
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم
وظیفه تو را می خواند
وظیفه صدایت می کند
که آیا یاوری هست
ندای وظیفه پاسخی است به ندای حسین بن علی که فریاد هل من ناصرش را از کربلا سرداده است و تا ظهور قائم آل محمد هر روز را عاشورا و هر زمینی را کربلا کرده است

Call of Duty
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
محل قرار گرفتن کد های وب